Älmhults kommun

Håkan Pettersson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Utbildningsnämnden Ledamot
Utbildningsnämndens arbetsutskott Ledamot
Miljö- och byggnämndens presidium Vice ordförande
ElmNet AB Ersättare
Miljö- och byggnämnden Vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare