Älmhults kommun

Irene Svensson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Socialnämnden Ersättare
Älmhultsbostäder AB Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot