Älmhults kommun

Ulla-Britt Andreasson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ersättare
Miljö- och byggnämnden Ersättare
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot