Älmhults kommun

Tommy Sahlberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Utbildningsnämndens arbetsutskott Ersättare
Utbildningsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare