Älmhults kommun

Gun-Britt Cedergren

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunstyrelsens personalutskott Ledamot
Socialnämnden Ledamot
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot