Älmhults kommun

Gun-Britt Cedergren

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Socialnämnden Ledamot