Älmhults kommun

Tomas Simonsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden Ordförande
Kultur- och fritidsnämndens presidium Ordförande
Utbildningsnämnden 1:e vice ordförande
Utbildningsnämndens arbetsutskott Ledamot
Älmhultsbostäder AB Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare