Älmhults kommun

Sonja Emilsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande
Elmen AB Ledamot
Brottsförebyggande rådet Ledamot
Gemensamma överförmyndarnämnden Ersättare
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Älmhults Terminal AB Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare