Älmhults kommun

Ann Johansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Socialnämnden Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Socialnämndens arbetsutskott Ledamot