Älmhults kommun

Lars Ingvert

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Kommunstyrelsen Ledamot
Älmhults Näringsfastigheter AB Ledamot
Valnämnden Ersättare
Tekniska nämnden Ersättare
Kommunala pensionärsrådet Ersättare
Kommunala tillgänglighetsrådet Ersättare
Socialnämnden 2:e vice ordförande
Socialnämndens arbetsutskott 1:e vice ordförande
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot