Älmhults kommun

Bo Mazetti-Nissen

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
ElmNet AB Ordförande
Kommunstyrelsen Ersättare
Södra Smålands Avfall och Miljö AB Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare