Älmhults kommun

Gusten Mårtensson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunala pensionärsrådet Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande
Brottsförebyggande rådet Ledamot
Kommunala tillgänglighetsrådet Ordförande
Kommunstyrelsen Ordförande
Elmen AB Ordförande
Älmhults Terminal AB Ordförande
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot