Älmhults kommun

Predrag Jankovic

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Socialnämnden Ersättare