Älmhults kommun

Carl-Gustaf Hansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Miljö- och byggnämnden Ersättare
Tekniska nämnden Ledamot
Älmhultsbostäder AB Ledamot