Älmhults kommun

Silvia Lobos

  • Silvia Lobos
  • Socialdemokraterna Socialdemokraterna Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Socialnämndens arbetsutskott Ersättare
Kultur- och fritidsnämnden Ersättare
Socialnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare