Älmhults kommun

Hilda Aramayes Ardash

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare