Älmhults kommun

Michael Öberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ersättare
Tekniska nämnden Ersättare
ElmNet AB Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot