Älmhults kommun

Anton Härder

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kultur- och fritidsnämndens presidium Ordförande
Kultur- och fritidsnämnden Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot