Älmhults kommun

Anton Härder

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kultur- och fritidsnämndens presidium 1:e vice ordförande
Kultur- och fritidsnämnden 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot