Älmhults kommun

Kent Ballovarre

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
ElmNet AB Vice ordförande
Utbildningsnämndens arbetsutskott Ersättare
Tekniska nämnden Ledamot
Utbildningsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare