Älmhults kommun

Helen Bengtsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande
Tekniska nämndens presidium 1:e vice ordförande
Kommunala tillgänglighetsrådet Ersättare
Kommunstyrelsens personalutskott 1:e vice ordförande
Älmhultsbostäder AB Vice ordförande
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunfullmäktiges valberedning 1:e vice ordförande
Tekniska nämnden 1:e vice ordförande