Älmhults kommun

Helen Bengtsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Tekniska nämndens presidium 1:e vice ordförande
Kommunala tillgänglighetsrådet Ersättare
Älmhultsbostäder AB Vice ordförande
Kommunstyrelsen Ersättare
Tekniska nämnden 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot