Älmhults kommun

Elizabeth Peltola

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Gemensamma överförmyndarnämnden Ledamot
Tekniska nämnden Ersättare