Älmhults kommun

Birgitta Bengtsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Miljö- och byggnämnden Ledamot
Valnämnden 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot