Älmhults kommun

Gull-Britt Tranvik

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot
Socialnämnden Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare