Älmhults kommun

Elof Danielsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Miljö- och byggnämnden Ersättare
ElmNet AB Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare