Älmhults kommun

Marie Rosenquist

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunala pensionärsrådet Ordförande
Socialnämnden Ordförande
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor Ordförande
Socialnämndens arbetsutskott Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot