Älmhults kommun

Thomas Harrysson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Elmen AB Ersättare
Utbildningsnämndens arbetsutskott Ordförande
Utbildningsnämnden Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot