Älmhults kommun

Iain Mackie

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden Ersättare
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare