Älmhults kommun

Lars-Gunnar Gustafsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ledamot
Älmhultsbostäder AB Ledamot
Tekniska nämnden Ledamot