Älmhults kommun

Eva Ballovarre

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e vice ordförande
Södra Smålands Avfall och Miljö AB Ersättare
Gemensamma överförmyndarnämnden Ersättare
Älmhults Terminal AB Vice ordförande
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande
Elmen AB Vice ordförande
Kommunala tillgänglighetsrådet Ersättare
Kommunala pensionärsrådet Ersättare
Brottsförebyggande rådet Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot