Älmhults kommun

Dan Blixt

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Miljö- och byggnämnden 2:e vice ordförande
Miljö- och byggnämndens presidium 2:e vice ordförande
Älmhultsbostäder AB Ersättare