Älmhults kommun

Dan Blixt

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Älmhults Näringsfastigheter AB Ersättare
Miljö- och byggnämnden Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare