Älmhults kommun

Jakob Willborg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Älmhults Terminal AB Vice ordförande
Brottsförebyggande rådet Ledamot
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Södra Smålands Avfall och Miljö AB Ersättare
Elmen AB Vice ordförande
Kommunala pensionärsrådet Ersättare
Kommunala tillgänglighetsrådet Ersättare
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott Vice ordförande