Älmhults kommun

Jakob Willborg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Socialnämndens arbetsutskott Ledamot
Älmhults Näringsfastigheter AB Ersättare
Socialnämnden Ledamot