Älmhults kommun

Vidar Lundbäck

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Socialnämnden 1:e vice ordförande
Socialnämndens arbetsutskott Ledamot
Kommunala tillgänglighetsrådet Ledamot
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor Ersättare