Älmhults kommun

Carl-Bertil Bertilsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Älmhultsbostäder AB Ersättare
Utbildningsnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare