Älmhults kommun

Stefan Jönsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Brottsförebyggande rådet Ledamot
Utbildningsnämnden Ordförande
Utbildningsnämndens arbetsutskott Ordförande
ElmNet AB Ersättare
Gemensamma överförmyndarnämnden Vice ordförande