Älmhults kommun

Stefan Jönsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Elmen AB Ersättare
Gemensamma överförmyndarnämnden Ledamot
Brottsförebyggande rådet Ledamot
Utbildningsnämnden 2:e vice ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Tekniska nämnden Ersättare
Kommunstyrelsen Ledamot
Utbildningsnämndens arbetsutskott Vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot