Älmhults kommun

Yvonne Jonsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Brottsförebyggande rådet Ledamot
Älmhultsbostäder AB Ersättare
Kommunstyrelsens personalutskott Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot