Älmhults kommun

Yvonne Jonsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Brottsförebyggande rådet Ledamot
Älmhultsbostäder AB Ersättare
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot