Älmhults kommun

Karl-Henrik Wallerstein

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare