Älmhults kommun

Roland Johansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunala tillgänglighetsrådet Ledamot
Tekniska nämndens presidium Ordförande
Tekniska nämnden Ordförande