Älmhults kommun

Marie Olofsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Kommunfullmäktige 1:e vice ordförande
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunstyrelsens personalutskott Ersättare
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot
ElmNet AB Ledamot