Älmhults kommun

Marie Olofsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare
ElmNet AB Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot