Rättviks kommun

Jonny Jones

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Samhällsutvecklingsutskottet Ordförande
Kommunstyrelsen Ledamot
Fullmäktigeberedning "Hållbart Rättvik" Ledamot
Miljö- och byggnadsnämnden Ersättare
Krisledningsnämnden Ersättare
Rättviks Skoljordbruk AB Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot