Rättviks kommun

Jonny Jones

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Krisledningsnämnden Ordförande
Valberedning Ordförande
Samhällsutvecklingsutskottet Ordförande
Kommunstyrelsen Ledamot
Fullmäktigeberedning "Hållbart Rättvik" Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Miljö- och byggnadsnämnden Ersättare
Rättviks kommun Kommunhus AB Ordförande
Rättviks Skoljordbruk AB Ordförande