Rättviks kommun

Jonny Jones

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Allmänna utskottet Ersättare
Valberedning Ordförande
Samhällsutvecklingsutskottet Ordförande
Delaktighetsrådet Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Krisledningsnämnden Ersättare