Rättviks kommun

Jonny Jones

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Krisledningsnämnden Ordförande
Valberedning Ordförande
Samhällsutvecklingsutskottet Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Miljö- och byggnadsnämnden Ersättare
Kommunstyrelsen Ordförande
Rättviks kommun Kommunhus AB Ordförande
Rättviks Skoljordbruk AB Ordförande