Rättviks kommun

Hans Furn

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Rättviks Fastigheter AB Ordförande
Delaktighetsrådet 1:e vice ordförande
Miljö- och byggnadsnämnden Ordförande