Rättviks kommun

Hans Furn

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Rättviks Fastigheter AB Ordförande
Delaktighetsrådet 1:e vice ordförande
Miljö- och byggnadsnämnden Ordförande