Rättviks kommun

Thomas Wärnhem

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Rättvik Vatten och Avfall AB Ordförande
Allmänna utskottet Vice ordförande
Kommunstyrelsen Ledamot