Rättviks kommun

Thomas Wärnhem

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Rättvik Vatten och Avfall AB Ordförande
Allmänna utskottet Vice ordförande
Dala Vatten och Avfall AB Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot