Rättviks kommun

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen - Leksand och Rättvik Ersättare
Krisledningsnämnden Ersättare
Samhällsutvecklingsutskottet Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Valberedning Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare
Gemensam Hjälpmedelsnämnd i Dalarna Ersättare